Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Ngày đăng 12/07/2017 | 10:33 PM  | View count: 84
Ngày 12/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 493/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Thông báo: Hợp tác xã vận tải 27-7 điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 07/07/2017 | 01:38 PM  | View count: 52
Ngày 07/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 481/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải - Hợp tác xã vận tải 27-7 điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 05/07/2017 | 01:34 PM  | View count: 37
Ngày 05/7/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 473/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải - Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô...

Thông báo: Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoà Bình tại Hà Nội đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 27/06/2017 | 02:20 PM  | View count: 60
Ngày 27/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 446/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoà Bình tại Hà Nội) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã dịch vụ vận tải Lạng Sơn) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:25 PM  | View count: 58
Theo văn bản số Văn bản số 970/TB-SGTVT ngày 16/5/2017 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô;

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiệp Anh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:23 PM  | View count: 172
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 44/TB-SGTVT ngày 12/6/2017 của Sở GTVT Bắc Giang về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (CN Công ty TNHH Văn Minh tại Hà Tĩnh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:20 PM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1622/SGTVT-VT ngày 13/6/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Trường Duy) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:18 PM  | View count: 54
Ngày 23.6.2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1267/TB-SGTVT ngày 16/6/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô, cụ...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải Hải Hà) điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:16 PM  | View count: 28
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1043/TB-SGTVT ngày 23/5/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Khánh Tám) điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:13 PM  | View count: 43
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1288/TB-SGTVT ngày 20/6/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Thông báo: Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Ngày đăng 15/06/2017 | 04:24 PM  | View count: 44
Ngày 15/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 410/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải - Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến...

Thông báo: Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoà Bình tại Hà Nội đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 15/06/2017 | 04:21 PM  | View count: 44
Ngày 15/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 409/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải - Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ vận tải Hoà Bình tại Hà Nội đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 15/06/2017 | 04:17 PM  | View count: 31
Ngày 15/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 408/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải - Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải - Công ty TNHH Hiệp Anh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/06/2017 | 07:01 PM  | View count: 23
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01/HA ngày 06/5/2017 của Công ty TNHH Hiệp Anh và ý kiến đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư phát triển ngành Nước và Môi trường; văn bản số 41/TB-SGTVT ngày...

Niêm yết đơn vị vận tải - Công ty TNHH Văn Minh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/06/2017 | 06:58 PM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1576/SGTVT-VT ngày 31/5/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 07/06/2017 | 06:44 PM  | View count: 29
Ngày 07/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 387/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo...

Thông báo: Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor tăng số tuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 07/06/2017 | 03:51 PM  | View count: 52
Ngày 07/6/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 385/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải - Công ty cổ phần đầu tư Vinamotor tăng số tuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Thông báo: CN Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát điều chỉnh phương án hoạt đông tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 07/06/2017 | 03:45 PM  | View count: 19
Ngày 07/6/02017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 384/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải - CN Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát điều chỉnh phương án hoạt đông tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhật Tuấn giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/06/2017 | 07:00 PM  | View count: 35
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 738/TB-SGTVT ngày 09/5/2017 của Sở GTVT Thừa Thiên Huế thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô;

Niêm yết đơn vị vận tải - Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/06/2017 | 06:53 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1333/SGTVT-VT ngày 11/5/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh