Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Thăng Long đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 10:55 AM  | View count: 79
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3436/TB-SGTVT ngày 11/10/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Cửa Đạt của Hợp...

Niêm yết đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải xây dựng Thắng Thanh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 10:54 AM  | View count: 74
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3528/TB-SGTVT ngày 16/10/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn của...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH vận tải Tùng Lâm đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/12/2017 | 10:15 AM  | View count: 73
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 4334/TB-SGTVT ngày 15/12/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Cẩm Thủy của...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH DVVT và TM Hùng Thắng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 19/12/2017 | 10:57 AM  | View count: 62
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 25/CT-HT ngày 14/12/2017 của Công ty TNHH DVVT và TM Hùng Thắng thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp...

công ty TNHH TM&DVVT Anh Nguyên đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 04:27 PM  | View count: 83
Ngày 18/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1026/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã dịch vụ vận tải và thương mại Miền Tây đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:20 PM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3575/SGTVT-VT ngày 16/11/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:11 PM  | View count: 88
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2284/TB-SGTVT ngày 29/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Việt Dũng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 02:04 PM  | View count: 55
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1829/TB-SGTVT và số 1830/TB-SGTVT ngày 06/12/2017 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo Công ty TNHH Việt Dũng đăng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH du lịch Đại Phát ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 18/12/2017 | 01:56 PM  | View count: 67
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 12/Cv2017 ngày 01/12/2017 của Công ty TNHH du lịch Đại Phát về việc ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty TNHH Hiền Phước điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 15/12/2017 | 03:02 PM  | View count: 70
Ngày 15/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 1016/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Đoàn Kết đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 14/12/2017 | 04:26 PM  | View count: 67
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2986TB-SGTVT ngày 05/12/2017 của Sở GTVT Lạng Sơn về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã Gia Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:08 PM  | View count: 52
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1559/SGTVT-VT ngày 01/12/2017 của Sở GTVT Lâm Đồng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và du lịch Việt Vịnh ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:03 PM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 36/TB-C.ty ngày 04/12/2017 của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Việt Vịnh thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Chùa Hang giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:02 PM  | View count: 28
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1827/TB-SGTVT ngày 06/12/2017 của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo Hợp tác xã vận tải Chùa Hang giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải: Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:01 PM  | View count: 60
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1826/TB-SGTVT ngày 06/12/2017, của Sở GTVT Thái Nguyên thông báo Doanh nghiệp tư nhân Mạnh Hà ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Mai Linh STAR đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:00 PM  | View count: 56
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 4105/SGTVT-QLVT ngày 30/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH Mai Linh Star đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 01:58 PM  | View count: 45
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 6403/SGTVT-QLVT&PT ngày 22/11/2017 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Hòa Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 01:52 PM  | View count: 207
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2512/SGTVT-QLVTPTNL ngày 30/11/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hòa Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thành công Hồ Tùng Mậu đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 12:39 PM  | View count: 137
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được Văn bản số 2689/SGTVT-QLVT&PT ngày 08/12/2017 của Sở GTVT Hưng Yên về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:29 AM  | View count: 40
Xử lý văn bản số Văn bản số 2984/TB-SGTVT ngày 16/11/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh