Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty liên doanh vận chuyển hành khách Phú Thọ giảm và ngừng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/11/2017 | 05:58 PM  | View count: 27
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1998/TB-SGTVT ngày 17/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 15/11/2017 | 12:33 PM  | View count: 54
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2257/TB-SGTVT ngày 30/10/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến bến xe Sơn Tây – bến xe trung tâm huyện Nghĩa Hưng.

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải ô tô TP Ninh Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 04:24 PM  | View count: 577
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2813/TB-SGTVT ngày 03/11/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Luyện Dung) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 04:22 PM  | View count: 126
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2874/TB-SGTVT ngày 07/11/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Hùng Chín) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 03:40 PM  | View count: 83
Ngày 08/11/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 06/GN-CTHC ngày 05/10/2017 của Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Hùng Chín thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 03:39 PM  | View count: 52
Ngày 08/11/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 02/2017/TB ngày 31/5/2017 của Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Thăng Long) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 03:37 PM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 30/2017/HTX-LT ngày 07/11/2017 của Hợp tác xã vận tải Thăng Long thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, (tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Thăng Long) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 01:15 PM  | View count: 51
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 96/TB-HX ngày 31/10/2017 của Hợp tác xã vận tải Thăng Long (Thanh Hóa) thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải và xây dựng Thắng Thanh) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 01:13 PM  | View count: 97
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 069/NHĐ-DNTN ngày 25/10/2017 của Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải và xây dựng Thắng Thanh thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 01:11 PM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 146 ngày 31/10/2017 của Hợp tác xã vận tải Tấn Thành thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp Bát-bến xe Phía...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 08:45 AM  | View count: 58
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1914/TB-SGTVT ngày 07/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải Hòa Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 10/11/2017 | 12:35 PM  | View count: 55
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2222/TB-SGTVT ngày 26/10/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến bến xe Nước Ngầm – Nam Trực (Hợp tác xã vận tải Hòa...

Thông báo: Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và du lịch Anh Thắng đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 09/11/2017 | 11:05 AM  | View count: 294
Ngày 09/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 889/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Công ty cổ phần TM&VT Dũng Thủy đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Ngày đăng 09/11/2017 | 10:41 AM  | View count: 102
Ngày 09/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 888/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh (hoạt dộng vào các nốt, giờ xe xuất bến do...

Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 07/11/2017 | 04:23 PM  | View count: 50
Ngày 07/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 878/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Thăng Long) điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hùng Lĩnh) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:40 PM  | View count: 31
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01 ngày 30/9/2017 của Công ty TNHH Hùng Lĩnh thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn).

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải và dịch vụ Du lịch Hiếu Minh Sơn) ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/11/2017 | 03:48 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 5416/TB-SGTVT ngày 01/11/2017 của Sở GTVT Đà Nẵng thông báo ngừng hoạt động phương tiện tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã cổ phần dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách Nghệ An) ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/11/2017 | 03:41 PM  | View count: 188
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 62/Vp-HTX ngày 30/10/2017 của Hợp tác xã cổ phần dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách Nghệ An thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 06/11/2017 | 03:12 PM  | View count: 61
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1884/TB-SGTVT ngày 01/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định lien tỉnh bằng xe ô tô. Cụ thể:

Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 01/11/2017 | 03:48 PM  | View count: 54
Ngày 01/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 867/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường bộ Hồng Hà) điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh