Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:39 AM  | View count: 59
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 13/VP-Cty ngày 05/11/2017 của Công ty TNHH Nam Quỳnh Anh thông báo xe ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH Tuấn Việt ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:37 AM  | View count: 34
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 15/VP-Cty và số 18/VP-Cty ngày 05/11/2017 của Công ty TNHH Tuấn Việt thông báo xe ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:36 AM  | View count: 29
Ngày 24/11/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 24/TB/2017 ngày 20/06/2017, số 37/TB/2017 ngày 02/8/2017 của Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh thông báo giảm số chuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 11:36 AM  | View count: 21
Ngày 24/11/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 24/TB/2017 ngày 20/06/2017, số 37/TB/2017 ngày 02/8/2017 của Công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh thông báo giảm số chuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH MTV TM Phúc Đức Hưng đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 24/11/2017 | 05:55 PM  | View count: 162
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2026/TB-SGTVT ngày 21/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định lien tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành-Thanh Hóa) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 24/11/2017 | 01:18 PM  | View count: 72
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3745/TB-SGTVT ngày 02/11/2017 Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 22/11/2017 | 04:27 PM  | View count: 42
Ngày 22/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 931/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty CP TM và vận tải Tấn Hưng: ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 21/11/2017 | 06:00 PM  | View count: 47
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2219/TB-SGTVT ngày 07/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Tây Kinh) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 21/11/2017 | 01:05 PM  | View count: 27
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 08/TB-TK ngày 14/11/2017 của Công ty TNHH Tây Kinh thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty liên doanh vận chuyển hành khách Phú Thọ giảm và ngừng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 20/11/2017 | 05:58 PM  | View count: 22
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1998/TB-SGTVT ngày 17/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải Nam Trực đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 15/11/2017 | 12:33 PM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2257/TB-SGTVT ngày 30/10/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến bến xe Sơn Tây – bến xe trung tâm huyện Nghĩa Hưng.

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải ô tô TP Ninh Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 04:24 PM  | View count: 544
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2813/TB-SGTVT ngày 03/11/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Luyện Dung) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 04:22 PM  | View count: 97
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2874/TB-SGTVT ngày 07/11/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Hùng Chín) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 03:40 PM  | View count: 58
Ngày 08/11/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 06/GN-CTHC ngày 05/10/2017 của Công ty cổ phần vận tải thương mại và dịch vụ Hùng Chín thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 03:39 PM  | View count: 47
Ngày 08/11/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 02/2017/TB ngày 31/5/2017 của Hợp tác xã vận tải đường bộ Giao Thủy thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Thăng Long) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 03:37 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 30/2017/HTX-LT ngày 07/11/2017 của Hợp tác xã vận tải Thăng Long thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, (tuyến bến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Thăng Long) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 01:15 PM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 96/TB-HX ngày 31/10/2017 của Hợp tác xã vận tải Thăng Long (Thanh Hóa) thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải và xây dựng Thắng Thanh) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 01:13 PM  | View count: 58
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 069/NHĐ-DNTN ngày 25/10/2017 của Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải và xây dựng Thắng Thanh thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 01:11 PM  | View count: 38
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 146 ngày 31/10/2017 của Hợp tác xã vận tải Tấn Thành thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Giáp Bát-bến xe Phía...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Đại Việt) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/11/2017 | 08:45 AM  | View count: 48
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1914/TB-SGTVT ngày 07/11/2017 của Sở GTVT Phú Thọ thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô.

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh