Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 01/09/2017 | 11:25 AM  | View count: 22
Ngày 01/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 675/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Thông báo: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 01/09/2017 | 11:20 AM  | View count: 11
Ngày 01/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 676/TB-SGTVT về việc đon vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Hương) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/08/2017 | 11:06 AM  | View count: 16
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 227/TB-SGTVT ngày 24/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 31/08/2017 | 11:05 AM  | View count: 22
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 212/TB-SGTVT ngày 15/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/08/2017 | 11:02 AM  | View count: 32
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 33/CTY ngày 07/8/2017 của Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung đăng ký ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/08/2017 | 04:05 PM  | View count: 12
Ngày 28/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 657/TB-SGTVT vể việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Yên Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và du lịch vận tải Hùng Cường) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/08/2017 | 03:04 PM  | View count: 13
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 15/08/17/VTHC ngày 15/8/2017 của Công ty cổ phần thương mại và du lịch vận tải Hùng Cường thông báo giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công TNHH vận tải du lịch Hoàng Sơn) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/08/2017 | 03:03 PM  | View count: 22
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 224/TB-SGTVT ngày 22/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công TNHH...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Thanh Chúc) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 25/08/2017 | 10:59 AM  | View count: 17
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1498/SGTVT-QLVTPTNL ngày 18/7/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của Công ty TNHH Thanh Chúc, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ vận tải Nam Hà Hải) đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 23/08/2017 | 04:41 PM  | View count: 19
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 223/TB-SGTVT ngày 22/8/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (Công...

Thông báo: Công ty TNHH Hiền Phước đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 17/08/2017 | 05:20 PM  | View count: 15
Ngày 17/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 624/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hiền Phước) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Hoàng Long) khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 17/08/2017 | 04:39 PM  | View count: 12
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1626/SGTVT-QLVT ngày 05/7/2017 của Sở GTVT Hải Phòng thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bến xe Niệm Nghĩa (Hải...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH vận tải Tùng Lâm) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/08/2017 | 02:00 PM  | View count: 20
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2729/TB-SGTVT ngày 10/8/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Phía Tây của Công...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân thương mại vận tải xây dựng Thắng Thanh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 15/08/2017 | 03:46 PM  | View count: 31
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 2691/TB-SGTVT ngày 07/8/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn của Doanh...

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 14/08/2017 | 08:55 AM  | View count: 34
Ngày 14/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 715/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải (Doanh nghiệp tư nhân Luyện Dung) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/08/2017 | 04:58 PM  | View count: 25
Ngày 02/8/2017, Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2823/TB-SGTVT ngày 24/10/2016 của Sở GTVT Ninh Bình về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ...

Thông báo: Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 09/08/2017 | 02:20 PM  | View count: 17
Ngày 09/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 586/TB-SGTVT về việc Đơn vị vận tải (Công ty cổ phần ô tô vận tải Hà Tây) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/08/2017 | 04:57 PM  | View count: 41
Theo văn bản số 2448/TB-SGTVT ngày 25/7/2017 của Sở GTVT Thanh Hóa về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Giáp Bát-bến xe Sầm Sơn (hoạt động vào trên cơ sở giờ...

Thông báo: Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 07/08/2017 | 01:26 PM  | View count: 48
Ngày 07/8/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 579/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/08/2017 | 04:41 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 767/TB-XKN ngày 29/7/2017 của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh