Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải _ Hợp tác xã vận tải Huy Hải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/10/2017 | 04:57 PM  | View count: 51
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 3047/SGTVT-VT ngày 05/10/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải - Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thành An đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/10/2017 | 04:56 PM  | View count: 50
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2797/SGTVT-VT ngày 14/9/2017 của Sở GTVT Nghệ An về việc thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH dịch vụ và vận tải Ngân Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 16/10/2017 | 09:52 AM  | View count: 89
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 245/TB-SGTVT ngày 07/9/2017 và số 266/TB-SGTVT ngày 05/10/2017 của Sở GTVT Thái Bình thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định...

Niêm yết đơn vị vận tải: Xí nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 13/10/2017 | 09:51 AM  | View count: 65
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01/TB ngày 05/10/2017 của Xi nghiệp vận tải 27-7 Đông Hưng thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô bến xe Yên Nghĩa –...

Thông báo: Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 12/10/2017 | 05:30 PM  | View count: 62
Ngày 12/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 805/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

Thông báo: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/10/2017 | 05:26 PM  | View count: 30
Ngày 11/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 798/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải...

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển vận tải Duy Cường đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:51 PM  | View count: 22
Ngày 09/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 789/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ và phát triển vận tải Duy Cường) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành...

Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Sơn đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:43 PM  | View count: 31
Ngày 09/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 788/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Sơn) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:39 PM  | View count: 23
Ngày 09/10/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 790/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn) giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:30 PM  | View count: 24
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01-10/VT-HS ngày 01/10/2017 của Công ty TNHH thương mại và vận tải Hoàng Sơn thông báo giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH Thiên Hà) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:29 PM  | View count: 25
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 0110/TBNKD-TH ngày 01/10/2017 của Công ty TNHH Thiên Hà thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Gia Lâm-bến xe...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh) đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/10/2017 | 12:28 PM  | View count: 159
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1990/TB-SGTVT ngày 20/9/2017 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Hòa Bình) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/10/2017 | 12:32 PM  | View count: 48
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1903/SGTVT-QLVTPTNL ngày 07/9/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến bến xe Nước Ngầm – Nam Trực (Hợp tác xã vận tải Hòa Bình...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty TNHH MTV VT&XD Bảo Khánh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/10/2017 | 12:25 PM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1931/TB-SGTVT ngày 12/9/2017 của Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải Tấn Thành) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/10/2017 | 03:43 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2944/TB-SGTVT ngày 29/8/2017 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Thông báo: Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 27/09/2017 | 05:05 PM  | View count: 33
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 751/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Thành Phát) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách...

Thông báo: Công ty cổ phần Ninh Quỳnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 27/09/2017 | 04:45 PM  | View count: 44
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 746/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Ninh Quỳnh) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần Khánh Tám) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:32 PM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 05/2017/TB ngày 01/9/2017 của Công ty cổ phần Khánh Tám thông báo ngừng hoạt động...

Niêm yết đơn vị vận tải (Công ty cổ phần thương mại và truyền thông VN) ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:31 PM  | View count: 21
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 05-17/TBTX-VN ngày 15/9/2017 Công ty cổ phần thương mại và truyền thông...

Công ty TNHH dịch vụ và phát triển Duy Cường đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/09/2017 | 02:21 PM  | View count: 28
Ngày 27/9/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 4213/SGTVT-QLVT về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH dịch vụ và phát triển Duy Cường) đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh