Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thành công Hồ Tùng Mậu đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 12/12/2017 | 12:39 PM  | View count: 76
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nhận được Văn bản số 2689/SGTVT-QLVT&PT ngày 08/12/2017 của Sở GTVT Hưng Yên về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải ô tô Ninh Bình đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:29 AM  | View count: 28
Xử lý văn bản số Văn bản số 2984/TB-SGTVT ngày 16/11/2017 của Sở GTVT Ninh Bình về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH DVVT Hòa Bình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:28 AM  | View count: 49
Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản: số 2088/TB-SGTVT ngày 27/11/2017, số 2089/TB-SGTVT ngày 27/11/2017 của Sở GTVT Hòa Bình về việc công bố thông tin Công ty TNHH DVVT Hòa Bình đăng ký khai thác...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải Hưng Hà đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 11/12/2017 | 11:26 AM  | View count: 26
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 313/TB-SGTVT ngày 23/11/2017 của Sở GTVT Thái bình thông báo Công ty cổ phần vận tải Hưng Hà đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải Hải Hà ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/12/2017 | 04:28 PM  | View count: 20
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2491/TB-SGTVT ngày 27/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Nam Định thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Yên...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải hành khách Trường Vịnh đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/12/2017 | 02:06 PM  | View count: 34
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 3586/SGTVT-VT ngày 01/12/2017 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH ô tô Đại Duy đăng ký ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 08/12/2017 | 01:51 PM  | View count: 42
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2492/TB-SGTVT ngày 27/11/2017 của Sở GTVT Nam Định về việc đơn vị vận tải (Công ty TNHH ô tô Đại Duy) đăng ký ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Hợp tác xã vận tải Hải Thịnh điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 06/12/2017 | 02:06 PM  | View count: 24
Ngày 06/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 980/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Hợp tác xã vận tải Thăng Long điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 06/12/2017 | 02:04 PM  | View count: 27
Ngày 06/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 979/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hùng Cường ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 05/12/2017 | 01:53 PM  | View count: 21
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 28/11/17/VTHC ngày 28/11/2017 của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hùng Cường về việc ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Công ty TNHH Thái Đăng Long: ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/12/2017 | 05:59 PM  | View count: 10063
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 02/TB-TĐL ngày 14/11/2017 của Công ty TNHH Thái Đăng Long thông báo ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định bến xe Giáp Bát (Hà Nội)-bến xe La Tiến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 04/12/2017 | 11:31 AM  | View count: 19
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 10/TB-QH ngày 15/11/2017 của Công ty cổ phần vận tải cơ khí ô tô Quỳnh Hưng thông báo ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô bến...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hùng Cường ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 30/11/2017 | 11:32 AM  | View count: 26
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 28/11/17/VTHC ngày 28/11/2017 của Công ty cổ phần thương mại và vận tải Hùng Cường về việc ngừng xe khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

Niêm yết đơn vị vận tải: Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội ngừng hoạt động và giảm số chuyến tuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 29/11/2017 | 11:33 AM  | View count: 40
Sở GTVT Hà Nội nhận được các Văn bản số 1253a/CV-XKN ngày 27/11/2017, 1255/CV-XKN ngày 27/11/2017, 1256/CV-XKN ngày 27/11/2017, của Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thông báo ngừng hoạt động và giảm...

Hợp tác xã vận tải 27-7 điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày đăng 28/11/2017 | 01:30 PM  | View count: 77
Ngày 28/11/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 954/TB-SGTVT về việc đơn vị vận tải (Hợp tác xã vận tải 27-7) điều chỉnh phương án hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô...

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 28/11/2017 | 11:34 AM  | View count: 32
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2419/TB-SGTVT ngày 20/11/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến Quỹ Nhất-Yên Nghĩa.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:32 PM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2420/TB-SGTVT ngày 20/11/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải đăng ký tăng số chuyến khai thác tuyến Nghĩa Hưng-Yên Nghĩa.

Niêm yết đơn vị vận tải: Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:30 PM  | View count: 21
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2416/TB-SGTVT ngày 20/11/2017 của Sở GTVT Nam Định thông báo đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến Nghĩa Hưng-Yên Nghĩa.

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty cổ phần thương mại du lịch và vận tải Thuận Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:27 PM  | View count: 27
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 2337/SGTVT-QLVTPTNL ngày 09/11/2017 của Sở Giao thông vận tải Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến Xuân Trường-Giáp Bát (hoạt động vào giờ xe...

Niêm yết đơn vị vận tải: Công ty TNHH dịch vụ ô tô Tấn Phát đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 27/11/2017 | 12:26 PM  | View count: 230
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1176/SGTVT-QLVTPTNL ngày 05/6/2017 của Sở Giao thông vận tải Nam Định về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến bến xe Giao Thủy-BX Nước Ngầm (hoạt động vào...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh