Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:33 AM  | View count: 22
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01/VT-TĐ ngày 01/5/2018 của Công ty TNHH dịch vụ vận tải và du lịch Trường Đạt đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô,...

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Giáp Bát-BX phía Bắc TP Thanh Hóa)

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:28 AM  | View count: 39
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 01/VT-QN ngày 01/5/2018 của Công ty TNHH vận tải hành khách du lịch-thương mại Quảng Ninh đề nghị giảm số chuyến hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Lai Châu)

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:24 AM  | View count: 13
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 451/TB-SGTVT ngày 03/5/2018 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu về việc điều chỉnh phương án hoạt động khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bến xe Lai...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Mỹ Đình-BX Cửa Ông)

Ngày đăng 09/05/2018 | 09:20 AM  | View count: 27
Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 1836/SGTVT-QLVT&PT ngày 19/4/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thanh Sơn điều chỉnh phương án khai thác tuyến...

Niêm yết Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 07/05/2018 | 10:45 AM  | View count: 33
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 51/2018/CV-CT ngày 04/5/2018 của Công ty cổ phần dịch vụ và vận tải Bảo Châu đề nghị ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, (các tuyến:...

Thông báo về việc Đơn vị vân tải đăng ký khai thác không thành công tuyến VTK liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Kỳ Anh)

Ngày đăng 07/05/2018 | 10:32 AM  | View count: 22
Ngày 07/5/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo số 352/TB-SGTVT về việc Đơn vị vân tải đăng ký khai thác không thành công tuyến VTK liên tỉnh bằng xe ô tô theo tuyến cố định (BX Nước Ngầm - BX Kỳ...

Niêm yết đơn vị vận tải ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quy Đạt)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:58 AM  | View count: 21
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 84/HTX ngày 25/4/2018 của Hợp tác xã vận tải Phú Thành Tuyên Minh đề nghị ngừng hoạt động tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quy Đạt).

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Miền Trung)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:54 AM  | View count: 19
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1138/SGTVT-VT ngày 23/4/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Miền Trung)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:52 AM  | View count: 18
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1179/SGTVT-VT ngày 26/4/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Bình Minh đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Hồi Xuân)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:48 AM  | View count: 34
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1334/SGTVT-QLVT ngày 26/4/2018 của Sở GTVT Thanh Hóa thông báo Công ty TNHH TM&DV VT Hoàng Phương đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố định liên...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Quỳ Hợp)

Ngày đăng 04/05/2018 | 10:48 AM  | View count: 36
Ngày 27/4/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 506/SGTVT-VT ngày 27/2/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hòa Quang đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải khách cố...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/05/2018 | 10:46 AM  | View count: 23
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1095/SGTVT-VT ngày 18/4/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/05/2018 | 10:44 AM  | View count: 20
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1065/SGTVT-VT ngày 16/4/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô, tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/05/2018 | 10:42 AM  | View count: 30
Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 1070/SGTVT-VT ngày 16/4/2018 của Sở GTVT Nghệ An về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô (tuyến bến xe Nước...

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô

Ngày đăng 02/05/2018 | 09:30 AM  | View count: 51
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 603/SGTVT-QLVTPTNL ngày 16/4/2018 của Sở GTVT Nam Định về việc Hợp tác xã vận tải đường bộ Quỹ Nhất điều chỉnh phương án khai thác tuyến BX Yên Nghĩa-BX Nghĩa...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án thành công khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Trung tâm Đà Nẵng)

Ngày đăng 02/05/2018 | 08:57 AM  | View count: 53
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1582/TB-SGTVT ngày 23/4/2018 của Sở GTVT TP Đà Nẵng thông báo đơn vị vận tải điều chỉnh phương án thành công khai thác tuyến vận tải khách cố định bến xe Nước...

Phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách tuyến Yến Nghĩa - Tủa Chùa

Ngày đăng 27/04/2018 | 10:59 AM  | View count: 269
Ngày 27/4/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 2361/SGTVT-QLVT về việc phối hợp trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách tuyến Yến Nghĩa - Tủa Chùa.

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (bến xe Gia Lâm-bến xe Quý Cao)

Ngày đăng 27/04/2018 | 09:15 AM  | View count: 46
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 712/TB-SGTVT-P5 ngày 11/4/2018 của Sở GTVT Hải Dương thông báo Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng giảm số chuyến chạy xe tuyến vận tải hành khách...

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Sơn Tây-BX Nghĩa Hưng)

Ngày đăng 27/04/2018 | 09:13 AM  | View count: 24
Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 615/TB-SGTVT ngày 18/4/2018 của Sở Giao thông vận tải Nam Định về việc đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến bến xe Nghĩa Hưng-bến xe Sơn Tây.

Niêm yết kết quả lựa chọn đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (bến xe Nước Ngầm-bến xe Thượng Lý)

Ngày đăng 27/04/2018 | 09:10 AM  | View count: 38
Ngày 26/4/2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được các văn bản số 312/QĐ-SGTVT 28/3/2018 của Sở GTVT Hải Phòng phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô...

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh