Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải giảm số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Gia Lâm-BX Cửa Ông)
Ngày đăng 26/06/2018 | 05:55  | View count: 28

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội nhận được văn bản số 2858/SGTVT-QLVT&PT ngày 12/6/2018 của Sở GTVT Quảng Ninh về việc đơn vị vận tải đăng ký giảm số chuyến khai thác tuyến bến xe Cửa Ông-bến xe Gia Lâm.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Xem thông tin chi tiết  Văn bản số  2858/SGTVT-QLVT&PT ngày 12/6/2018: tải về

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh