Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Yên Nghĩa-BX Tủa Chùa)
Ngày đăng 06/06/2018 | 02:32  | View count: 32

Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 975/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/5/2018, 978/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/5/2018 của Sở GTVT Điện Biên về việc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Xem thông tin chi tiết  Văn bản số  975/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/5/2018 tải về

Văn bản số 978/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 31/5/2018: tải về

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh