Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô (BX Nước Ngầm-BX Sơn Tây)
Ngày đăng 25/05/2018 | 11:55  | View count: 65

Sở GTVT Hà Nội nhận được Văn bản số 1318/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/5/2018 của Sở GTVT Hà Tĩnh thông báo Công ty CPVT Hoàn Nam điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.

Căn cứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Xem thông tin chi tiết  Văn bản số 1318/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 17/5/2018: tải về

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh