Truy cập nội dung luôn

  Thăm dò dư luận

Cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hà Nội đã đáp ứng được nhu cầu khai thác thông tin chưa ?

  Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định

Niêm yết đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô
Ngày đăng 28/02/2018 | 04:40  | View count: 110

Các ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2018, Sở GTVT Hà Nội nhận được văn bản số 40/TB-SGTVT ngày 09/02/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc thông báo Biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và ngược lại và văn bản số 490/SGTVT-QLVT ngày 26/02/2018 của Sở GTVT Hải Phòng về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô của các đơn vị vận tải khai thác tuyến bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) đi bến xe Nước Ngầm (Hà Nội).

Căn c ứ các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nội thông báo để các đơn vị có liên quan biết, thực hiện.

Xem thông tin chi tiết Văn bản số 490/SGTVT-QLVT ngày 26/02/2018 : tải về

  Album Ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh