Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Giao thông

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong mùa mưa bão năm 2018
Ngày đăng 08/05/2018 | 04:10  | View count: 396

Để quản lý, khai thác hiệu quả và đảm bảo an toàn giao thông hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đặc biệt phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong điều kiện mùa mưa bão năm 2018, ngày 08/5/2018, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong mùa mưa bão năm 2018.

Trong đó, Sở GTVT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (CT HTGT) chỉ đạo các đơn vị được giao đặt hàng hoặc trúng thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong công tác duy tu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018, tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống các tuyến đường đã trúng thầu hoặc được giao đặt hàng công tác quản lý, duy trì, phát hiện kịp thời những hư hỏng, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông mức tối đa trong điều kiện mùa mưa bão sắp tới; Chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây kiểm tra, rà soát hệ thống cầu đường bộ vượt sông thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải, kịp thời duy tu, sửa chữa, bổ sung biển báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

Thanh tra Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra giao thông đường thuỷ phối hợp Ban Duy tu các CT HTGT triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với các loại hình thiên tai và TKCN năm 2018 của Sở GTVT, trong đó triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão năm 2018 trên hệ thống các tuyến đường thuỷ nội địa Thành phố quản lý gồm 400km đường sông (trên 8 sông: Sông Cà Lồ; Sông Nhuệ; Sông Đáy; Sông Bùi; Sông Tô Lịch; Sông Kim Ngưu; Sông Lừ); Chỉ đạo các đội Thanh tra quận, huyện, thị xã phối hợp Văn phòng Ban an toàn giao thông tổ chức tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên một số hồ, đầm, suối lớn, nhỏ, trong đó có các hoạt động vận tải phục vụ du lịch: Suối Yến, Hồ Suối Hai, Hồ Quan Sơn, một số khác phục vụ vui chơi giải trí như: Hồ Đồng Mô, Hồ Tây, Hồ Thủ Lệ, Hồ Bảy Mẫu… Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, chống tai nạn đuối nước, chống tai nạn giao thông đường thuỷ trong mùa mưa bão năm 2018.

Sở GTVT Hà Nội đề nghị các quận, huyện và thị xã Sơn Tây: Tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, duy trì đối với hệ thống các tuyến giao thông địa phương (bao gồm đường huyện, đường xã, ngõ xóm, nội đồng…) để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong mùa mưa bão năm 2018; Tăng cường công tác kiểm tra các cầu qua sông, cầu dân sinh, cầu phao…, đặc biệt các cầu tạm, cầu yếu. Kịp thời phát hiện các hư hỏng, tổ chức sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông phục vụ dân sinh, đáp ứng đảm bảo ATGT trong mùa mưa bão sắp tới; Phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông vận tải và các cơ quan chức năng, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Giao thông đối với các cầu địa phương, đối với các hành vi vi phạm công trình đường bộ, vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các công trình thuộc địa phương quản lý, đảm bảo an toàn các công trình giao thông do địa phương quản lý.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh