Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Giao thông

Phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Phạm Văn Đồng phục vụ thi công Tiểu dự án 2: Dự án Đầu tư mở rộng đường Vành đai III đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long
Ngày đăng 23/03/2018 | 06:39  | View count: 865

Ngày 23/3/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành Thông báo về Phương án phân luồng, tổ chức giao thông trên đường Phạm Văn Đồng phục vụ thi công Tiểu dự án 2: Dự án Đầu tư mở rộng đường Vành đai III đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long, đoạn từ Nút giaoMai Dịch đến Doãn Kế Thiện và khu vực ngõ 442 Phạm Văn Đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế phương án tổ chức giao thông do đơn vị thi công của gói thầu lập, Sở Giao thông Vận tải ra thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công với nội dung cụ thể.

Công tác rào chắn và phân luồng phục vụ thi công trên tuyến Phạm Văn Đồng: Giai đoạn 1, Tổ chức thi công một phần các nhánh N1, N2 (phần đường bên dưới) của nút giao Mai Dịch, đoạn từ phạm vi từ nút giao Mai Dịch đến Mộ tổ Nguyễn Khả (đường Doãn Kế Thiện); Tổ chức rào chắn 1/2 làn đường hiện trạng, thi công kết cấu bù vênh lên đến lớp thảm thô (BTN C19). Các phương tiện lưu thông trên 1/2 làn đường còn lại với bề rộng tối thiểu B=7,5m. Thời gian thi công dự kiến khoảng 20 ngày.

Đoạn 2 , Tổ chức thi công đốt số 3 của hạng mục cống hộp 4x(3,5x3)m tại Km2+188 phía trái tuyến (ngõ 442 đường Phạm Văn Đồng); Tổ chức rào lấn ra đường Phạm Văn Đồng hiện trạng một khoảng B=2,5m để thi công đốt số 3 của hạng mục cống hộp 4x(3,5x3)m. Các phương tiện lưu thông trên phần đường còn lại có bề rộng tối thiểu B=8,7m. Ngoài ra, bố trí thêm đường công vụ có bề rộng khoảng 4m cho xe máy và xe thô sơ đi rẽ vào đầu ngõ 442 lưu thông qua 02 đốt cống hộp đã thi công hoàn thành, sau đó rẽ ra đường Phạm Văn Đồng. Thời gian thi công dự kiến khoảng 60 ngày.

Giai đoạn 2, Thi công phần còn lại của các nhánh N1, N2 (phần đường bên dưới, sát mố trụ cầu) nút giao Mai Dịch, phạm vi từ nút giao Mai Dịch đến mộ tổ Nguyễn Khả (phải tuyến) và đường Doãn Kế Thiện (trái tuyến). Sau khi kết thúc giai đoạn 1, tiến hành tháo dỡ hàng rào tôn, tổ chức phân luồng giao thông vào phần đường đã thi công xong lớp bê tông nhựa C19. Rào chắn phần đường chưa bù vênh bằng hàng rào tôn. Thi công kết cấu bù vênh theo thiết kế lên đến lớp thảm thô C19. Các phương tiện lưu thông trên 1/2 làn đường còn lại với bề rộng tối thiểu B=7,5m. Thời gian thi công dự kiến khoảng 20 ngày, kể từ khi kết thúc thời gia thi công giai đoạn 1.

Thời gian thực hiện từ ngày 26/3/2018.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh