Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Giao thông

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, thu hồi và giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông - đô thị địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 26/01/2018 | 03:57  | View count: 119

Ngày 26/1/2018, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 580/SGTVT-QLKCHTGT và 581/SGTVT-QLKCHTGT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, thu hồi và giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện để đảm bảo trật tự an toàn giao thông - đô thị địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết văn bản số 580/SGTVT-QLKCHTGT: tải về

Xem thông tin chi tiết văn bản số 581/SGTVT-QLKCHTGT: tải về

  Album Ảnh