Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Giao thông

Đảm bảo trật tự ATGT tại các đường ngang, lối đi tự mở và các điểm lắp cần chắn tự động
Ngày đăng 28/12/2017 | 05:23  | View count: 856

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang, các lối đi tự mở, ngày 26/12/2017 Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội chủ trì cùng Tổng công ty đường sắt Việt Nam, UBND các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì và các đơn vị liên quan tổ chức họp thống nhất thời gian Sở GTVT rút không trực cảnh giới tại 08 vị trí do trùng với vị trí đã lắp đặt cần chắn tự động.

Ngày 28/12/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã có đường sắt đi qua tổ chức tuyên truyền cho nhân dân tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt, bảo vệ các thiết bị đường sắt.

Trên địa bàn các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì có 8 vị trí Sở GTVT Hà Nội sẽ rút không trực cảnh giới kể từ 0h00 phút ngày 01/01/2018 do Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã lắp cần chắn tự động; Đề nghị UBND các huyện chỉ đạo UBND các xã tập trung tuyên truyền người dân tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông khi đi qua hệ thống cần chắn tự động, có ý thức bảo vệ các thiết bị đường sắt, hệ thống cần chắn tự động; Chỉ đạo các xã bố trí người dân tham gia giao thông trong thời gian đầu để tạo thói quen khi Sở GTVT rút không trực cảnh giới tại các điểm này; Thường xuyên rà soát hệ thống an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đề xuất các giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn giao thông.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tổ chức kiểm tra  kỹ thuật an toàn của hệ thống cần chắn tự động, đặc biệt đối với các vị trí Sở GTVT Hà Nội chuẩn bị rút không trực cảnh giới để đảm bảo an toàn giao thông.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với các lực lượng  liên ngành, UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Đối với các vị trí Sở Giao thông vận tải rút không trực cảnh giới, phối hợp với UBND các địa phương tổ chức hướng dẫn cho nhân dân đi qua hệ thống cần chắn tự động trong thời gian đầu người tham gia giao thông chưa quen.

Sở GTVT Hà Nội

  Album Ảnh