Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
2 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
3 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
4 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
5 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
6 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng (Chứng chỉ) Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái