Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
2 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
7 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
8 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
9 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
10 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
11 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
12 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
13 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
14 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng (Chứng chỉ) Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái