Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
2 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và ô tô. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
3 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
4 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
5 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Mức độ 2 Phòng Kế hoạch - Tài chính
6 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Mức độ 2 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
7 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Mức độ 2 Sở Giao thông vận tải Hà Nội
8 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
9 Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
10 Đăng ký khai thác tuyến Mức độ 2 Sở Giao thông vận tải Hà Nội
11 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
12 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào – Campuchia Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
14 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
15 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
16 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
17 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
18 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
19 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
20 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải