Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Chấp thuận đơn vị tư vấn giám sát dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa Mức độ 2 Sở Giao thông vận tải Hà Nội
2 Cho ý kiến dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
3 Công bố hạn chế giao thông trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
4 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
5 Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
6 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
7 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
8 Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
9 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
10 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
11 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
12 Dự thi, kiểm tra lấy giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc Sở Giao thông vận tải. Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
13 Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 2 Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội
14 Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
15 Gia hạn Giấy phép liên vận Lào - Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
16 Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
17 Gia hạn Giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Trung Quốc. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
18 Gia hạn Giấy phép vận tải đường bộ GMS (tiểu vùng sông Mekong) cho phương tiện và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
19 Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
20 Phê duyệt hồ sơ đề xuất thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông