Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 19: Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
2 Thủ tục 19: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
3 Thủ tục 20: Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
4 Thủ tục 20: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
5 Thủ tục 21: Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
6 Thủ tục 21: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
7 Thủ tục 22: Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
8 Thủ tục 22: Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
9 Thủ tục 23: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương. Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
10 Thủ tục 23: Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng (Chứng chỉ) Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
11 Thủ tục 24. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
12 Thủ tục 24: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
13 Thủ tục 25. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
14 Thủ tục 25: Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
15 Thủ tục 26. Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
16 Thủ tục 26. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia - Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
17 Thủ tục 27. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
18 Thủ tục 27: Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
19 Thủ tục 28. Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
20 Thủ tục 28: Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải