Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
2 Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ôtô. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
3 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Mức độ 2 Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội
4 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 2 Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội
5 Cấp phù hiệu xe nội bộ Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
6 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
7 Cấp phù hiệu xe trung chuyển Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
8 Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
9 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
10 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanh Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
11 Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyến. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
12 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
13 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
14 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, công bố hạn chế giao thông đối với thi công công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
15 Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa địa phương hết tuổi thọ thiết kế. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
16 Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
17 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu cao tốc đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
18 Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
19 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 2 Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội
20 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Mức độ 2 Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội