Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
2 Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực. Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
4 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông vận tải Hà Nội
5 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Mức độ 2 Sở Giao thông vận tải Hà Nội
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
8 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
9 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
10 Cấp lại Giấy phép lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
11 Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
12 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
13 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
14 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia -Lào-Việt Nam Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
15 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
16 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
17 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
18 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt. Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
19 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Mức độ 3 Phòng Quản lý vận tải
20 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái