Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 01 : Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh Mức độ 2 Phòng Kế hoạch - Tài chính
2 Thủ tục 01: Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
3 Thủ tục 01: Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ và địa phương đang khai thác. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
4 Thủ tục 01: Cho ý kiến dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
5 Thủ tục 02 : Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
6 Thủ tục 02: Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
7 Thủ tục 02: Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, công bố hạn chế giao thông đối với thi công công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
8 Thủ tục 03 : Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Mức độ 2 Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông
9 Thủ tục 03: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ và địa phương đang khai thác. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
10 Thủ tục 03: Công bố hạn chế giao thông trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
11 Thủ tục 04: Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích trên đường bộ và các loại xe tải đi vào phạm vi hạn chế hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
12 Thủ tục 04: Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa địa phương hết tuổi thọ thiết kế. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
13 Thủ tục 05: Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ôtô. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
14 Thủ tục 05: Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
15 Thủ tục 06: Công bố hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
16 Thủ tục 06: Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
17 Thủ tục 07: Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
18 Thủ tục 07: Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
19 Thủ tục 08: Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa hoặc bến khách ngang sông. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
20 Thủ tục 08: Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái