Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương. Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
2 Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
3 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Mức độ 2 Phòng Quản lý vận tải
4 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
5 Cấp giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
6 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Mức độ 3 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
8 Cấp lại Giấy phép lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
9 Cấp lại giấy phép lái xe quốc tế (gọi tắt là IDP) Mức độ 4 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
10 Cấp lại Giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
11 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
12 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
13 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
14 Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ôtô. Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
15 Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba, hạng tư, máy trưởng hạng ba và chứng chỉ nghiệp vụ (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề), chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Mức độ 2 Phòng Quản lý phương tiện & người lái
16 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
17 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông, công bố hạn chế giao thông đối với thi công công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
18 Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa địa phương hết tuổi thọ thiết kế. Mức độ 3 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
19 Cho ý kiến dự án xây dựng công trình liên quan đến giao thông đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ công trình đảm bảo an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
20 Công bố hạn chế giao thông trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (trừ trường hợp bảo đảm an ninh, quốc phòng). Mức độ 2 Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông