Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:
- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.
-  Qua Hệ thống bưu chính.
b) Giải quyết TTHC:
- Cán bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nội kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ; nếu không đúng quy định, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, vào sổ theo dõi. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội.
- Qua Hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần Hồ Sơ
- Đơn đề nghị theo mẫu;
- Giấy phép lái xe c̣òn thời hạn sử dụng (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).
- Giấy khám sức khỏe của người lái xe có kết luận đủ điều kiện sức khỏe phù hợp với hạng xe được lái do cơ sở y tế được phép khám sức khỏe cho người lái xe cấp;
- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Lệ phí
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu Mau 6.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện giáo viên dạy thực hành
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;
- Giáo viên dạy lái xe ô tô phải có giấy phép lái xe hạng tương ứng hoặc cao hơn hạng xe đào tạo, nhưng không thấp hơn hạng B2;
- Giáo viên dạy các hạng B1, B2 phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 03 năm trở lên, kể từ ngày được cấp; giáo viên dạy các hạng C, D, E và F phải có giấy phép lái xe đủ thời gian từ 05 (năm) năm trở lên, kể từ ngày được cấp;
- Đã qua tập huấn về nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo chương trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành và được cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

Cơ sở pháp lý