Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – Campuchia cho phương tiện thủy
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Thủy
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam- Campuchia cho phương tiện đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

+ Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thuộc quyền quản lý của địa phương  đi một chuyến.

b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời gian 01 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải Hà Nội hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản.

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia . Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội hoặc số 16 Cao Bá Quát – Ba Đình – Hà Nội;

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới cho phương tiện theo mẫu;

-Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hàng hóa dễ cháy, dễ nổ đối với người thứ ba; bản sao Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của người kinh doanh vận tải hành khách đối với hành khách.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý vận tải
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép vận tải thủy qua biên giới theo mẫu phụ lục V.

Lệ phí

Đối với giấy phép cho phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa thông thường đi một chuyến, thời hạn tối đa 60 ngày: 100.000 VNĐ/lần cấp. n đủ hồ sơ theo quy định.

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 27-DT.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Giấy phép cho phương tiện đi một chuyến, với thời hạn tối đa là sáu mươi (60) ngày chỉ được phép hoạt động vận tải thuỷ qua lại theo tuyến đường thuỷ và các cảng bến của phía Campuchia theo quy định tại khoản 1, khoản 4.1 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 và sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT ngày 29/3/2013.

Cơ sở pháp lý

- Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy ký ngày 17 tháng 12 năm 2009;

- Thông tư số 08/2012/TT- BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy;

- Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT ngày 29/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT–BGTVT ngày 23 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy;

 - Thông tư số 103/2013/TT-BTC ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải qua biên giới với Camphuchia.