Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Thủy
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường bưu chính đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Bộ phận một cửa:

     + Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

     + Trả giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện kèm theo hồ sơ đăng ký phương tiện đã được niêm phong.

- Phòng Quản lý Phương tiện và người lái, người có thẩm quyền hoặc được ủy quyền thực hiện thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện, cắt góc hủy giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp trước đó, niêm phong hồ sơ đăng ký phương tiện.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội hoặc qua đường bưu chính.

- Nộp trực tuyến

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa ( theo mẫu).

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ  chức, cá nhân có nhu cầu xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận xóa đăng ký phương tiện kèm theo hồ sơ  đăng ký phương tiện  đã niêm phong có đóng dấu Sở GTVT Hà Nội.

- Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Lệ phí

Không 

 

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 22-DT.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Khi đến nhận kết quả phải xuất trình giấy hẹn, chứng minh nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa 2014;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 8/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.