Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 3
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

- Đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký hồ sơ trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (nhập đủ các trường thông tin được hướng dẫn trên màn hình trực tuyến). Sau khi thẩm định hồ sơ đúng theo quy định, Sở GTVT Hà Nội sẽ hẹn lịch để Đơn vị đến nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính . Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thụ lý, sẽ có phản hồi và nêu rõ lý do qua trang thông tin dịch vụ công trực tuyến.

b) Giải quyết TTHC:

Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận 01 bộ hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản.

- Đối với đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải có lịch hẹn trực tuyến (mã code) trên trang đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải Hà Nội: số 2 Phùng Hưng - Quận Hà Đông - Hà Nội hoặc số 16 Cao Bá Quát – Ba Đình – Hà Nội.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

- Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin điện tử : http://clv.qlvt.mt.gov.vn hoặc trên trang điện tử ( website ) của Sở : www.sogtvt.hanoi.gov.vn => Nộp trực tuyến

+ Hệ thống Dịch vụ Công trực tuyến tích hợp dịch vụ thông báo tới công dân lịch hẹn hoặc lý do bị từ chối.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đối với phương tiện phi thương mại

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia theo mẫu (Phụ lục 7B).

+ Giấy đăng ký phương tiện, trường hợp phương tiện không thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân thì phải kèm theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân với tổ chức cho thuê tài chính hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền (trừ xe do người ngoại quốc tự lái). (bản sao có chứng

thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý vận tải
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Hiệu lực của Giấy phép: Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cấp cho phương tiện phi thương mại đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

Lệ phí

Không có

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 24 - PHỤ LỤC 7B.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Phương tiện phi thương mại không quá 09 chỗ ngồi (kể cả người lái xe) bao gồm:

+ Xe của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ chức sự nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

+ Xe do người ngoại quốc tự lái: phương tiện sử dụng bởi người có hộ chiếu của nước thứ ba cấp (hộ chiếu không phải của Việt Nam hoặc Campuchia);

+ Xe cứu hỏa, xe cứu thương.

Cơ sở pháp lý

- Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 8/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng;

 - Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lện Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.