Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Cá nhân hoặc cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Phòng Quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải Hà Nội tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Phòng Quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải Hà Nội thực hiện:

- Thụ lý hồ sơ;

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình tập huấn: tại địa điểm tổ chức khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị theo mẫu;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe có kết luận đủ điều kiện sức khỏe phù hợp với hạng xe được lái do cơ sở y tế được phép khám sức khỏe cho người lái xe cấp;

- 01 ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm nền màu xanh, kiểu thẻ căn cước, được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ sau:

+ Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng;

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc chứng chỉ kỹ năng nghề để dạy trình độ sơ cấp;

+ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc, kể từ ngày kiểm tra.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn giáo viên dạy thực hành lái xe theo quy định.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe;

- Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Lệ phí

Không

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 17.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Xuất trình bản chính các tài liệu như thành phần hồ sơ để đối chiếu (trừ các bản chính đã gửi).

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.