Dịch vụ công trực tuyến

Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cấp mới Giấy phép lái xe
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch hoàn thiện hồ sơ kỳ sát hạch. Phê duyệt kết quả kỳ sát hạch. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

b) Giải quyết TTHC:

- Phòng Quản lý phương tiện và người lái tiếp nhận hồ sơ. Người có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền thực hiện thẩm định hồ sơ, lập báo cáo, trình Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch - trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

1. Hồ sơ cá nhân người dự sát hạch:

- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu;

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe có kết luận đủ điều kiện sức khỏe phù hợp với hạng xe được lái do cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe cấp;

- Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo lái xe cấp;

- Biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe được Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch công nhận đạt kết quả về hạng xe được lái;

* Và trong trường hợp nâng hạng:

- Bản tự khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

- Bản sao “Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở” hoặc bằng cấp tương đương trở lên khi nâng hạng D, E;

- Bản sao GPLX.

2. Hồ sơ kỳ sát hạch:

- Quyết định tổ chức kỳ sát hạch và Danh sách thí sinh dự sát hạch; Biên bản phân công nhiệm vụ của Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch.

- Biên bản tổng hợp kết quả kỳ sát hạch và danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp GPLX, thí sinh vắng, thí sinh trượt có xác nhận của Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch.

- Quyết định công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch kèm danh sách thí sinh trúng tuyển được cấp GPLX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch.

Đối tượng thực hiện

- Thành viên Hội đồng kỳ sát hạch, Tổ sát hạch;

- Học viên có tên trong Danh sách dự sát hạch và Danh sách trúng tuyển được cấp GPLX.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- GPLX phù hợp với hạng xe được lái;

- Hồ sơ người lái xe tự quản lý gồm các tài liệu trong mục Hồ sơ cá nhân;

- Hồ sơ kỳ sát hạch được lưu giữ tại Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở GTVT Hà Nội.

- Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

Lệ phí

- Phí sát hạch đối với thi sát hạch lái xe môtô (hạng xe A1, A2, A3, A4):

   + Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần

   + Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần

- Phí sát hạch đối với thi sát hạch lái xe ôtô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F):

   + Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần

   + Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng /lần

   + Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng /lần

- Lệ phí cấp mới giấy phép lái xe: 135.000 đồng/lần.

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 14.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Xuất trình bản chính các tài liệu như thành phần hồ sơ để đối chiếu (trừ các bản chính đã gửi).

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết công việc cá nhân, tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.