Dịch vụ công trực tuyến

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục 04: Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích trên đường bộ và các loại xe tải đi vào phạm vi hạn chế hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC

- Tổ chức nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải Hà Nội

b) Giải quyết TTHC:

- Cán bộ Sở Giao thông vận tải kiểm tra hồ sơ, lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹ trả kết quả

Cách thức thực hiện

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa - Sở giao thông vận tải Hà Nội: số 2 - Phùng Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.

- Đối với trường hợp cấp phép xe quá khổ, quá tải phải khảo sát đường bộ chủ phương tiện phải có phương án vận chuyển gửi Phòng Quản lý chất lượng  - Sở Giao thông vận tải thẩm định trước khi nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Đối với xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng:

- Đơn đề nghị (theo mẫu của Phụ lục 1 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT)

- Giấy đăng ký phương tiện (bản phô tô) - xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản phô tô) - xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (DxRxC) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển (bản phô tô - xuất trình bản chính để đối chiếu).

* Đối với xe bánh xích:

- Đơn đề nghị (theo mẫu của Phụ lục 2 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT)

- Giấy đăng ký phương tiện (bản phô tô) - xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản phô tô) - xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Hợp đồng vận chuyển hoặc hợp đồng thi công (bản photo - xuất trình bản chính đ đối chiếu).

* Đối với xe lưu hành trong phạm vi hạn chế hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

- Đơn đề nghị (theo mẫu)

- Giấy đăng ký phương tiện (bản photo) - xuất trình bản chính đ đối chứng

- Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn (bản photo) - xuất trình bản chính đ đối chứng.

  - Hợp đồng vận chuyển hàng hoặc hợp đồng thi công công trình (bản photo - xuất trình bản chính đ đối chiếu).

+ Nếu không mang bn chính để đối chiếu thì chp nhn bn photo công chng trước thi gian xin cp phép 01 tun.

 * Quy định giấy phép lưu hành đường bộ:

- Trong cùng một thời gian mỗi xe chỉ được cấp 1 giấy phép (1 bản giao cho tổ chức, cá nhân; 1 bản lưu tại bộ phận một cửa).

- Thời hạn cấp phép không quá 03 tháng /1 lần đối với trường hợp lưu hành trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thành phố.

- Thời hạn cấp phép không quá 02 tháng /1 lần đối với xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe siêu trường, siêu trọng, xe bánh xích.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ/01 xe

Thời hạn giải quyết

- 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy phép lưu hành

Lệ phí

- Không

Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu 04.doc
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Không cấp phép cho xe có trọng lượng toàn bộ xe và hàng trên 15 tấn vào các tuyến phố thuộc quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa (Trừ trường hợp đặc biệt và từng trường hợp cụ thể).

- Đối với xe đã được cấp phép nay xin gia hạn phải nộp lại giấy phép cũ, trường hợp nếu mất phải có xác nhận của cơ quan công an.

- Đối với xe chở xăng dầu, chất dễ cháy nổ phải có giấy chứng nhận đ điều kiện phòng chống cháy nổ theo quy định.

- Không cấp Giấy phép lưu hành cho xe chở hàng có thể tháo rời (chia nhỏ) hoặc xe bánh xích không lắp guốc xích khi tham gia giao thông.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính Phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đư­ờng bộ và Thông tư­­ số 50/2015/TT-BGTVT ngày 29/03/2015 của Bộ GTVT về việc H­ướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010;

- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 09/07/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ;

- Văn bản số 6474/TCĐBVN-ATGT ngày 23/11/2015 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 46/2015/TT-BGTVT ngày 09/07/2015 của Bộ Gioa thông vận tải;

- Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UNBD Thành phố Hà Nội Ban hành quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố.