Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Cuộc thi ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 08:44 12/01/2017 | Lượt xem: 517

Thông báo 26/TB-BTC ngày 10/1/2017 của Ban Tổ chức thi tuyển Mời tham gia sơ tuyển cuộc thi ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: tải về

Mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển: tải về

Các thông tin phục vụ nghiên cứu dự thi, quy chế dự thi, nhiệm vụ thi tuyển: tải về

Các thông tin bằng Tiếng Anh phục vụ cuộc thi. (Để tham khảo): Tải về

LETTER OF APPLICATION : Download

  Cuộc thi ý tưởng phương án tổ chức giao thông

Kết quả cuộc thi Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày đăng 11/09/2017 | 08:30  | View count: 2034

Thực hiện Quyết định số 6872/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 12/1/2017 Sở GTVT Hà Nội tổ chức thông tin rộng rãi đến các cơ quan báo chí về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Từ ngày 12/1/2017 đến ngày 23/1/2017, Sở GTVT - Cơ quan thường trực của Cuộc thi đã tổng hợp công tác tiếp nhận 121 ý kiến đóng góp của Lãnh đạo Bộ, Thành phố, các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện, hòm thư điện tử, cổng thông tin điện tử, fanpage của cuộc thi và 25 Hồ sơ trong nước và quốc tế.

Sau 03 tháng thực hiện, Ban Tổ chức đã lựa chọn 05 đơn vị đủ điều kiện tham gia bảo vệ phương án dự thi trước Hội đồng thi tuyển: Liên danh Công ty tư vấn ALMEC Corporation - Công ty Tư vấn NIPPON KOEI - Công ty CP CTGT Hà Nội (HATOS); Tập đoàn ATKINS; Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) - Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (NSC) - Nikkel Sekkei Reseach Institute ( NSRI); Công ty ST Electronics; Viện nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn - Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam.

Các đơn vị tham gia dự thi đã tích cực và chủ động trong việc làm bài dự thi; Các ý tưởng đã được trình bày công phu thể hiện tâm huyết của các đơn vị tham dự, nhiều phương án đã đề ra những giải pháp hay giúp giải quyết các vấn đề còn tồn tại của giao thông Hà Nội. Tuy nhiên, một số giải pháp của đơn vị còn lại chưa có nhiều điểm mới so với các nghiên cứu trước đây, tính đột phá còn hạn chế, tính đồng bộ giữa các giải pháp còn chưa cao, chưa toàn diện, công tác đánh giá hiện trạng còn chưa bao quát, nhiều giải pháp còn đang dừng ở mức ý tưởng.

Mặc dù đối với từng phương án riêng lẻ còn có mặt mạnh và mặt hạn chế. Tuy nhiên tổng hợp các điểm mạnh của các phương án sẽ mang lại cho Hà Nội một phương án tổng thể tốt, có thể sử dụng trong thực tế, rút ra các giải pháp cho cơ quan quản lý ứng dụng trong công tác chống ùn tắc giao thông.

Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) - Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (NSC) - Nikkel Sekkei Reseach Institute (NSRI) - Đạt giải Nhì  cuộc thi Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Hội đồng thi tuyển tiến hành chấm điểm và xếp hạng 05 đơn vị tham gia dự thi. Trong đó, Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (VIUP) - Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (NSC) - Nikkel Sekkei Reseach Institute (NSRI) - Đạt giải Nhì cho các giải pháp đề xuất: Phát triển mở rộng đô thị thông qua hệ thống đô thị vệ tinh và vận tải liên vùng; Giải quyết các vấn đề giao thông tại nút giao và hệ thống bãi đỗ xe theo quy hoạch; Tăng cường tính hấp dẫn của hệ thống xe buýt, phát triển giao thông công cộng;  Quản lý và kiểm soát nhu cầu giao thông cá nhân; Phát triển mô hình định hướng giao thông và xây dựng hệ thống quy chế có liên quan. 

05 đơn vị đủ điều kiện tham gia bảo vệ phương án dự thi trước Hội đồng thi tuyển và được công nhận đủ điều kiện hỗ trợ tài chính theo Quy chế cuộc thi

Cuộc thi đã giúp nâng cao nhận thức của đông đảo người dân; Huy động được nhiều luồng ý kiến trong xã hội, thu hút nhiều đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong và ngoài nước, có uy tín và trình độ cao trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Mặc dù cuộc thi không có đơn vị đạt giải nhất nhưng tổng hợp các điểm mạnh của các phương án dự thi sẽ giúp cho Hà Nội có được một phương án tổng thể tốt. Điều này khẳng định sự thành công của cuộc thi.

Sở GTVT Hà Nội

 

Báo cáo số 620/BC-SGTVT ngày 17/8/2017 về Kết quả cuộc thi Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: tải về

Quyết định số 5805/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 về việc phê duyệt Kết quả cuộc thi Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: tải về

TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN DỰ THI:

1. Liên danh công ty tư vấn Almec Corporation - Công ty tư vấn Nippon Koei– Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội (HATOS)- A193:  Tải về

2. Tập đoàn ATKINS - H068. Tải về

3. Công ty TNHH ST Electronics - S032. Tải về

4. Viện nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn (thuộc Hội quy hoạch và phát triển thiết kế đô thị Việt Nam) - E304. Tải về

5. Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) – Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (NSC) -  Nikken Sekkei Research - B888. Tải về

 

  Album Ảnh