Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Cuộc thi ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng: 08:44 12/01/2017 | Lượt xem: 517

Thông báo 26/TB-BTC ngày 10/1/2017 của Ban Tổ chức thi tuyển Mời tham gia sơ tuyển cuộc thi ý tưởng Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: tải về

Mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển: tải về

Các thông tin phục vụ nghiên cứu dự thi, quy chế dự thi, nhiệm vụ thi tuyển: tải về

Các thông tin bằng Tiếng Anh phục vụ cuộc thi. (Để tham khảo): Tải về

LETTER OF APPLICATION : Download

  Cuộc thi ý tưởng phương án tổ chức giao thông

Kết quả cuộc thi Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 11/09/2017 | 08:30 AM  | View count: 2034
Thực hiện Quyết định số 6872/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt và ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển Phương...

  Album Ảnh