Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Chiến lược quy hoạch phát triển

Báo cáo tiến độ làm bài thi "Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Ngày đăng 24/04/2017 | 04:43  | View count: 83

Ngày 24/4/2017, Sở GTVT Hà Nội ban hành văn bản số 1416/SGTVT-VP về việc Báo cáo tiến độ làm bài thi "Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Xem thông tin chi tiết văn bản số 1416/SGTVT-VP: tải về

  Album Ảnh