Truy cập nội dung luôn

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Chiến lược quy hoạch phát triển

Thư cảm ơn từ UBND TP Hà Nội và Ban Tổ chức cuộc thi "Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"
Ngày đăng 16/03/2017 | 08:02  | View count: 51

Ngày 15/3/2017, UBND Thành phố Hà Nội và Ban Tổ chức cuộc thi "Phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030" đã gửi thư cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến cho cuộc thi; Các đơn vị có hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển cuộc thi.

Thư cảm ơn:  tải về

  Album Ảnh